WODY MINERALNE

Wody mineralne dzięki swoim warunkom geologicznym uzdrowisko posiada wyjątkowe wody mineralne.